coop.no 

VÅRE BUTIKKER

Coop MegaExtra Coop Byggmix Coop Sport Expert

Organisasjon

Coop Ottadalen BA er ett av landets best drevne samvirkelag. Det skal vi fortsatt være! Verden kring oss endrer seg stadig. Det betyr at vi hele tiden møter nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på, avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.Samvirkelaget har opp mot 4000 medlemmer/eiere. Coop Ottadalen omsatte for 138,8 mill. i 2015 , og har kring 85 ansatte. Laget driver butikker både innen dagligvarer og faghandel.

Styrerepresentanter:

Egil Barhaugen, Vågå (formann)
Gerd Synstnes, Lom (nestformann)
Magne Nyhus, Nordberg
Eva Birgitte Stee, Lom
Anita Tråstad, Skjåk

Vara for disse:

Ingeborg Berge Båtnes, Vågå
Torstein Bjørgen, Garmo
Randi Skjåkødegård, Nordberg

De ansatte styrerepresentantene er:

Ann Kristin Kolstad, Lalm 
Tor Erik Stamstad, Lom

Vara for disse er:

Dan Helge Jacobsen, Nordberg (vara)
Liv Randen, Nordberg (vara)
Magnar Bakke, Vågå (vara)
Anne Ingebjørg Berg, Vågå (vara)
Gro Myren, Skjåk (vara)
Årsmøtet i Coop Ottadalen 2015


Representantskapets ledelse:


Ordfører:

Sverre Damstuen, Vågå

Varaordfører:

Ingeborg Banken, Nordberg

   


Medlemsvalgte representanter

Vararepresentanter for medlemsvalgte

Pål Svee Bjørndal, Vågå

Vidar Elda, Vågå

Mona Skjedsvold, Vågå

Svein Kleiven, Lalm

Ivar Turtum, Vågå

Eilev Mundhjeld, Bøverdalen

Per Runningen, Garmo

Oluf Kvålshagen, Lom

John Nyland, Lom

Mari Gjeilo, Skjåk

Egil Olav Nyrnes, Lom

Mariann Tundrali Rustad, Nordberg

Magnhild Beate Galde, Lom


Ola Skrinde, Skjåk


Rannveig Brennhaug, Nordberg


Jan Erik Mæhlum. Skjåk


   


Ansattevalgte representanter

Vararepresentanter for ansattevalgte

Mona Flatum Bakke, Vågå

Per Kvernstuen, Garmo

Ane Skålsveen, Vågå

Svein Øverli, Lom

Arnhild Nyhus, Skjåk

Jørn Roger Hagen, Vågå

Siv Plassen, Nordberg


Liv Fosstuen, Lom


Bente Eggen, Bøverdalen


   


Kretsutvalg

VararepresentanterVågå Krets

Vågå Krets

Jens J. Hagen, Vågå (leder)

Kari Bergdølmo, Vågå

Kjetil Stade, Vågå


Terje Kleiven, Lalm


   


Lom Krets

Lom Krets

Bente Flaten, Bøverdalen (leder)

Tor Vidar Krøkje, Lom (vara)

Marie Galaaen, Bøverdalen


Hans Langøygard, Garmo


   


Skjåk Krets

Skjåk Krets

Hans Steinar Gjerdet, Nordberg (leder)

Torgrim Rusten, Nordberg (vara)

Sigurd Sveen, Skjåk


Mariann Tundrali Rustad, Nordberg


   

Valgkomite


Vidar Bekkemellom, Vågå (leder)


Unni Merete Lund, Lom


Anne Kari Skjedsvold, Vågå


Bjørn Vike, Lom


Leif Risheim, Skjåk 

 

Leif Eggen, Skjåk 

 Tips en venn: